Painter

Márton
Gresa

About

Illuminated light surfaces as the synonyms of the screen, the central logo of the consummate society where the dominance of attention and its scale shape our social life and cultural values ​​at a radical pace. This is followed by duplicates and effigies that exponentially overwrite themselves and melt into the scenery of everyday life. In this picture, the free flow of information and its unlimited usability basically alter the work of the artpiece and its originality. In this unimaginative uncertain dimension, life is constantly blended with fiction. Thus, all types of documentation raise the question that where is the illusion, where is it true and where is it played.

Reflecting on all of these, I use painting as the instrument of study, and with traditional realistic values ​​and digital imaging tools I worked out new ritual and strategy.

Thus, in the present, the expression "new objectuality" known from realism, in this case, tries to understand the heterogeneity of a dematerialized world of our time between reality and unrealism. And although painting tendencies seem to be in the background, the painting as an ,,image” is a kind of idol, the most important idea of ​​the current mass culture.

 

Ever since most of the people in society expect to be "screened", people have an ineluctable desire to construct an electronic copy of their lives. The screen works here as a window that, besides passive presence, requires only passive viewing and "attention", so it seem as a curtain or veil in front of the window.


A világító fényfelületek a konzumista társadalom kimerevített központi emblémái, ahol a figyelem uralása és annak mértéke, radikális ütemben formálja szociális életünket és kulturális értékeinket. Ebből következnek a hasonmások és képmások, amik exponenciális gyorsasággal írják felül magukat és olvadnak be a hétköznapok   díszleteibe. E képen az információ szabad áramlása és korlátlan felhasználhatósága alapjában változtatja meg a műalkotáshoz, és annak eredetiségéhez fűződő viszonyunkat. Ebben az emlékezet nélküli bizonytalan dimenzióban az élet folytonosan fikcióval keveri magát. Így minden típusú dokumentálása felveti a kérdést, hogy az mennyiben illúzió, hol maradt meg valós és mennyiben csak játék.

Mindezekre reflektálva, a festészetet mint a vizsgálat eszközét használom, és a hagyományos realista értékekkel és a digitális képalkotás eszközeivel kiegészülve, új rituálét, stratégiát létrehozva dolgozom.
Így a realizmusból ismert „újtárgyilagosság” kifejezése, jelen esetben korunk egy dematerializálódó világának valósága és valótlan közti kétéltűségét igyekszik feltárni, megérteni. S bár a festészeti tendenciák látszólag háttérbe szorultak a kép mint imázs, egyfajta bálvány, az aktuális tömegkultúra legfontosabb képzete.

Azóta, hogy a legtöbb, amit egy ember a társadalomtól elvárhat az, hogy felkerül a „képernyőre”, az emberek csillapíthatatlan vágyat éreznek az életük elektronikus másolatának megkonstruálására. A képernyő itt ablakként funkcionál, amely a passzív jelenléten kívül nem követel mást csak passzív nézést és „figyelmet”, így még inkább függönynek vagy fátyolnak tetszik az ablak előtt.

Things I've made

 • Technical break No 1.

  Oil on canvas. 125x95 cm. 2017

 • Look at my hand

  Oil on canvas. 170x130 cm. 2016

 • Plastic Lovers

  Oil on canvas. 170x140 cm. 2016 

 • Multiplayer

  Ink on paper. 40x31 cm. 2017

 • Playground / GTA No 2

  Ink on paper. 40x31 cm. 2017

 • Singleplayer

  Ink on paper. 40x31 cm. 2017

 • Avenue

  Print Design
 • Essential

  Print
 • Carbon Bikes

  Branding / Website
 • La Rouge

  Photography / Website
 • Ivar Furniture

  Marketing / Mobile App
 • Castell

  Mobile App / UX Design / Print

  CV

  Márton Gresa

  Born:

  1993 Pápa, Hungary
  Living and working in Budapest

  Education:

  2017- ESADMM Marseille
  2013- Hungarian University of Fine Arts
  2012-2013 Óbuda Fine Art School
  2008-2012 Győr Dance and Fine Arts High School

  Masters:
  Károlyi Zsigmond, Ötvös Zoltán,Chesslay György, Horváth Dániel

  Exibitions:

  Solo:
  2016  „Look to shine” Udvarház Gallery, Veresegyház (HU)

  Group Show:
  2017  „Deficit” / Udvarház Gallery, Veresegyház (HU)
  2017  „KÉPZŐ” - DiákHitel Competition / A38 Ship, Budapest (HU)
  2017  Y Generation Art Fair - Godot Pop up / ZSILIP, Budapest (HU)
  2017  „Expelled”  Collection Kepesita – (Competition: The first 10) / Eleven Blokk, Budapest (HU)
  2017  Joseph Semah: „About Frendship/The guard of the gate”  / Art Market Budapest (HU) (member of performance)
  2017  „….” (Day of painting / A  festészet napja) /  B32 Gallery, Budapest  (HU)
  2017  Renaissance Now / Léna & Roselli Gallery, Budapest (HU)
  2017  Agora Budapest / Széphárom Közösségi Tér, Budapest (HU)
  2017  PIKNIK /  Friche la Belle de Mai, Marseille (FR)
  2017  Ludwig Pályázat / Barcsay Room, Budapest (HU)
  2016  Amadeus / Hungarian University of Fine Arts / Barcsay Room, Budapest (HU)
  2015  Amadeus / Hungarian University of Fine Arts / Barcsay Room, Budapest (HU)
  2015  Eleven Tavasz : „1 Művész 1 Porta” / Defo Labor + PakkArt, Budapest (HU)
  2015  3 x 3 with Nomád Support Brigád / OFF Biennale, Budapest (HU)
  2015  „The other Half” / Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, Budapest (HU)
  2015  „Water” / Udvarház Gallery, Veresegyház (HU)
  2014  III. Mazars Gallery Exhibitons, Budapest (HU)
  2013  Budapest Art expo Fresh, Malom Gallery, Szentendre (HU)
  2013  „Flying” Udvarház Gallery, Veresegyház (HU)

  Prize:

   2016   Amadeus Creator Scholarship; Budapest
   2017   Erasmus Scholarship: Marseille
   2017  2e Édition de Art Students Week; Paris
   2017  Member of Léna & Roselli Gallery; Budapest

  Vision - Digital Design Agency